Terapia SI / logopedia / fizjoterapia


Terapia SI / logopedia / fizjoterapia

Centrum Nauk Ścisłych Science-BOX zaprasza do gabinetu terapeutycznego.

Nasze treningi i terapie:

TUS - zajęcia grupowe - trening umiejętności społecznych

zajęcia indywidualne: integracja sensoryczna (terapia SI), terapia ręki + nauka czytania

fizjoterapia - korekcja wad postawy u dzieci, rehabilitacja po urazach, ćwiczenia dla dzieci z nadwagą

logopedia, terapia logopedyczna

sensoplastyka dla maluszków - grupowe warsztaty dla rodziców z dziećmi

(Terapia SI Piaseczno, Terapia SI Józefosław, Integracja Sensoryczna Piaseczno, Integracja Sensoryczna Józefosław, TUS PIaseczno, TUS Józefosław, trening umiejętności społecznych, treningi dla dzieci z ADHD, terapia Asperger, rewalidacja, Fizjoterapia dzieci Piaseczno, Fizjoterapia Dzieci Józefosław, Logopedia Piaseczno, Logopedia Józefosław,
Logopeda Piaseczno, Logopeda Józefosław, terapia ręki nauka czytania Piaseczno, terapia ręki nauka czytania Józefosław, sensoplastyka Piaseczno, sensoplastyka Józefosław, rehabilitacja dzieci Piaseczno, rehabilitacja dzieci Józefosławdiagnoza SI, terapia SI, terapia ręki, terapia pedagogiczna, rewalidacja, logopedia, nauka czytania, fizjoterapia,
korekcja wad postawy, wzmacnianie gorsetu mięśniowego, rozwijanie koordynacji i zborności ruchowej, ćwiczenia gibkości, aktywny stretching, korekcja płaskostopia, szpotawość/koślawość kolan, rehabilitacja po urazach)
 
TUS – Trening Umiejętności Społecznej
DLA KOGO?
Dla dzieci z ADHD, Zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami  rozwojowymi , dzieci agresywnych, nieśmiałych lub wycofanych
CO DAJĄ ZAJĘCIA?
- podniesienie poczucia własnej wartości i wiary w siebie
- zmniejszenie lęku przed kontaktem społecznym
- nabycie umiejętności pracy w grupie
- nabycie umiejętności przestrzegania reguł  panujących w grupie, w klasie
- uczestnicy nabywają umiejętności dotyczące rozpoznawania, okazywania i nazywania emocji zarówno swoich jak i innych osób
- zmniejszenie lub pohamowania spontanicznych reakcji
- dzieci zdobywają możliwości nauczenia się kontrolowanych sposobów na odreagowanie  swojego napięcia emocjonalnego i fizycznego
 
TERAPIA RĘKI
DLA KOGO?
Dla dzieci, które:
- przejawiają trudności manualne lub grafomotoryczne,
- posiadają obniżony poziom graficzny pisma,
- piszą lub pracują wolno nie nadążając  za tempem rówieśników ,
- mają osłabione mechanizmy równoważne (niezgrabność ruchowa, brak koordynacji ruchowej),
- obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej.
 
INTEGRACJA SENSORYCZNA (terpia SI)
Dla KOGO?
Dla dzieci i młodzieży, które przejawiają trudności w zakresie:
- umiejętności ruchowych
- problemów emocjonalnych
- nadpobudliwości psychoruchowej
- opanowaniu umiejętności szkolnych
- nadwrażliwości oraz zbyt małej wrażliwości na różnorodne bodźce sesnoryczne
- nadwrażliwość na ruch
- nabywania umiejętności samoobsługowych
- trudności z uczeniem się nowych umiejętności ruchowych
W tym dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami intelektualnymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, zaburzeniami sprzężonymi, wcześniakami, dziećmi po uszkodzeniach okołoporodowych
 

Nasze terapeutki:

mgr Agata Kucharska - Paczko

Pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - kierunek pedagogika specjalna, specjalizacja pedagogika resocjalizacyjna oraz terapia pedagogiczna.
Od sześciu lat pracuje z dziećmi w różnym wieku i z różnymi problemami rozwojowymi stale doskonaląc swoje umiejętności i poszerzając swoją wiedzę.
Zawodowo nauczyciel wspomagający, nauczyciel geografii, doradztwa zawodowego i edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej.
Prywatnie mama 3 chłopców. Pasjonatka gier planszowych, które często wykorzystuje w pracy z dziećmi.
Ukończone kursy i szkolenia:
·         "Animator zabaw dla dzieci"
·         "Terapia ręki - usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych"
·         "Praca z uczniem mającym trudności w nauce"
·         "Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera i ADHD w oparciu o diagnozę funkcjonalną"
·         "Nauczyciel wspomagający w pracy z uczniem z Zespołem Aspergera"
·         "Trening umiejętności społecznych- wsparcie uczniów ze spektrum autyzmu"
·         kurs "I stopień Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula Dennisona - BRAIN GYM"
·         "Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
·         "Inspiracje plastyczne Bambino, czyli jak zachęcić dzieci do podejmowania aktywności artystycznej"
·         szkolenie I-go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej
·         "Szkolny doradca zawodowy dla klas VII-VIII"
Podjęte studia podyplomowe:
·         Integracja Sensoryczna
·         Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
·         Oligofrenopedagogika
 
Magdalena Brzozowska
dypl. Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta ręki
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Na co dzień pracuje z najmłodszymi dziećmi prowadząc zajęcia stymulujące ich rozwój poznawczy i ruchowy.
Jest również terapeutką ręki, specjalizującą się w  rozwijaniu i doskonaleniu sprawności małych rączek.
„Prywatnie jestem mamą 1,5 rocznego cudnego chłopaka, który skutecznie pokazuje mi jak wspaniały,
ciekawy i trudny do ogarnięcia jest dziecięcy świat. Dlatego w mojej pracy (i nie tylko ) staram się robić wszystko,
aby umilać, ułatwiać i urozmaicać dzieciom ich codzienność”
 
mgr Mayada Khallouf Adib
Fizjoterapeutka
Magister Fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Pracuje w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych w Konstancinie.
Zawsze uśmiechnięta, pełna energii i pomysłów. Jej zainteresowania to: podróże, muzyka, taniec brzucha.
Jest również pasjonatką i trenerką jogi. Prywatnie - szczęśliwa mama dwójki dzieci.
Ukończone kursy i szkolenia:
·         PNF* podstawowy
·         PNF* rozwijający
·         PNF* w skoliozach
·         Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
·         Certyfikowany terapeuta według koncepcji Medycyny Ortopedycznej wg dr James’a Cyriax’a
·         Masaż klasyczny kurs I st.
·         Masaż leczniczy kurs II st.
·         Neuromobilizacja kurs I st.
·         Metoda terapii manualnej wg Koncepcji Maitland - I poziom
·         Certyfikat VCC ukończenia kursu Masaż głęboki tkanek miękkich
·         Joga w profilaktyce - kurs
·         Uczestniczka wielu konferencji i sympozjów naukowych.
*z ang. proprioceptive neuromuscular facilitation, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu. Metoda kompleksowej kinezyterapii.
 
mgr Martyna Izbaner
Fizjoterapeutka
Magister fizjoterapii, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Pracę z dziećmi i młodzieżą zaczęła jako fizjoterapeutka w renomowanej placówce w Chylicach oraz w żłobku jako opiekunka najmłodszych.
Obecnie pracuje w jednym z ośrodków w Konstancinie oraz w prywatnym przedszkolu.
Uwielbia wszystkie dzieci, dlatego lubi dbać o ich zdrowie.
Cechują ją m.in. zaangażowanie, cierpliwość oraz wnikliwy wywiad umożliwiający precyzyjne dobranie programu terapii do potrzeb dziecka.
Każdy przypadek traktuje indywidualnie uwzględniając również stan emocjonalny dziecka oraz konieczność uświadomienia młodemu
człowiekowi jak znacząco sprawność ruchowa może oddziaływać na jakość jego życia w przyszłości.
Posiada certyfikat metody FITS  - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz.
 
 
 
Science-BOX s.c.,  05-500 Piaseczno-Julianów, Julianowska 90 F, NIP: 1231393916
Nr rachunku bankowego: 69 1140 2004 0000 3102 7763 5479
free website
built with
kopage