Terapia SI / logopedia / fizjoterapia

Terapia SI / logopedia / fizjoterapia

Centrum Nauk Ścisłych Science-BOX zaprasza do gabinetu terapeutycznego.

Oferujemy: TUS trening umiejętności społecznych oraz zajęcia indywidualne z zakresu integracji sensorycznej, logopedii, nauki czytania, a także fizjoterapię.

(diagnoza SI, terapia SI, terapia ręki, terapia pedagogiczna, rewalidacja, logopedia, nauka czytania, fizjoterapia, korekcja wad postawy, wzmacnianie gorsetu mięśniowego
rozwijanie koordynacji i zborności ruchowej, ćwiczenia gibkości, aktywny stretching, korekcja płaskostopia, szpotawość/koślawość kolan, rehabilitacja po urazach)
 
TUS – Trening Umiejętności Społecznej
DLA KOGO?
Dla dzieci z ADHD, Zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami  rozwojowymi , dzieci agresywnych, nieśmiałych lub wycofanych
CO DAJĄ ZAJĘCIA?
- podniesienie poczucia własnej wartości i wiary w siebie
- zmniejszenie lęku przed kontaktem społecznym
- nabycie umiejętności pracy w grupie
- nabycie umiejętności przestrzegania reguł  panujących w grupie, w klasie
- uczestnicy nabywają umiejętności dotyczące rozpoznawania, okazywania i nazywania emocji zarówno swoich jak i innych osób
- zmniejszenie lub pohamowania spontanicznych reakcji
- dzieci zdobywają możliwości nauczenia się kontrolowanych sposobów na odreagowanie  swojego napięcia emocjonalnego i fizycznego
 
TERAPIA RĘKI
DLA KOGO?
Dla dzieci, które:
- przejawiają trudności manualne lub grafomotoryczne,
- posiadają obniżony poziom graficzny pisma,
- piszą lub pracują wolno nie nadążając  za tempem rówieśników ,
- mają osłabione mechanizmy równoważne (niezgrabność ruchowa, brak koordynacji ruchowej),
- obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej.
 
INTEGRACJA SENSORYCZNA (terpia SI)
Dla KOGO?
Dla dzieci i młodzieży, które przejawiają trudności w zakresie:
- umiejętności ruchowych
- problemów emocjonalnych
- nadpobudliwości psychoruchowej
- opanowaniu umiejętności szkolnych
- nadwrażliwości oraz zbyt małej wrażliwości na różnorodne bodźce sesnoryczne
- nadwrażliwość na ruch
- nabywania umiejętności samoobsługowych
- trudności z uczeniem się nowych umiejętności ruchowych
W tym dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami intelektualnymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, zaburzeniami sprzężonymi, wcześniakami, dziećmi po uszkodzeniach okołoporodowych
 

Nasze terapeutki:

mgr Agata Kucharska - Paczko

Pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki.
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - kierunek pedagogika specjalna, specjalizacja pedagogika resocjalizacyjna oraz terapia pedagogiczna.
Od sześciu lat pracuje z dziećmi w różnym wieku i z różnymi problemami rozwojowymi stale doskonaląc swoje umiejętności i poszerzając swoją wiedzę.
Zawodowo nauczyciel wspomagający, nauczyciel geografii, doradztwa zawodowego i edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej.
Prywatnie mama 3 chłopców. Pasjonatka gier planszowych, które często wykorzystuje w pracy z dziećmi.
Ukończone kursy i szkolenia:
·         "Animator zabaw dla dzieci"
·         "Terapia ręki - usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych"
·         "Praca z uczniem mającym trudności w nauce"
·         "Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera i ADHD w oparciu o diagnozę funkcjonalną"
·         "Nauczyciel wspomagający w pracy z uczniem z Zespołem Aspergera"
·         "Trening umiejętności społecznych- wsparcie uczniów ze spektrum autyzmu"
·         kurs "I stopień Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula Dennisona - BRAIN GYM"
·         "Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
·         "Inspiracje plastyczne Bambino, czyli jak zachęcić dzieci do podejmowania aktywności artystycznej"
·         szkolenie I-go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej
·         "Szkolny doradca zawodowy dla klas VII-VIII"
Podjęte studia podyplomowe:
·         Integracja Sensoryczna
·         Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
·         Oligofrenopedagogika
 
Magdalena Brzozowska
dypl. Pedagog specjalny i logopeda.
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Na co dzień pracuje z najmłodszymi dziećmi prowadząc zajęcia stymulujące ich rozwój poznawczy i ruchowy.
Jest również terapeutką ręki, specjalizującą się w  rozwijaniu i doskonaleniu sprawności małych rączek.
„Prywatnie jestem mamą 1,5 rocznego cudnego chłopaka, który skutecznie pokazuje mi jak wspaniały,
ciekawy i trudny do ogarnięcia jest dziecięcy świat. Dlatego w mojej pracy (i nie tylko ) staram się robić wszystko,
aby umilać, ułatwiać i urozmaicać dzieciom ich codzienność”
 
mgr Mayada Khallouf Adib
Fizjoterapeutka.
Magister Fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Pracuje w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych w Konstancinie.
Zawsze uśmiechnięta, pełna energii i pomysłów. Jej zainteresowania to: podróże, muzyka, taniec brzucha.
Jest również pasjonatką i trenerką jogi. Prywatnie - szczęśliwa mama dwójki dzieci.
Ukończone kursy i szkolenia:
·         PNF* podstawowy
·         PNF* rozwijający
·         PNF* w skoliozach
·         Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
·         Certyfikowany terapeuta według koncepcji Medycyny Ortopedycznej wg dr James’a Cyriax’a
·         Masaż klasyczny kurs I st.
·         Masaż leczniczy kurs II st.
·         Neuromobilizacja kurs I st.
·         Metoda terapii manualnej wg Koncepcji Maitland - I poziom
·         Certyfikat VCC ukończenia kursu Masaż głęboki tkanek miękkich
·         Joga w profilaktyce - kurs
·         Uczestniczka wielu konferencji i sympozjów naukowych.
*z ang. proprioceptive neuromuscular facilitation, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu. Metoda kompleksowej kinezyterapii.
 
 
Science-BOX s.c.,  05-500 Piaseczno-Julianów, Julianowska 90 F, NIP: 1231393916
Nr rachunku bankowego: 69 1140 2004 0000 3102 7763 5479